Naujienos

VALSTYBINĖS ŽEMĖS BEI MIŠKO SKLYPŲ PARDAVIMO IR NUOMOS AUKCIONŲ VYKDYMAS INTERNETE


Ikėlė: Mediena_info, 2016-06-02

2015-02-11
Informuojame, kad valstybės įmonė Valstybės žemės fondas teisės aktų nustatyta tvarka sėkmingai organizuoja ir vykdo valstybinės žemės bei miško sklypų pardavimo ir nuomos aukcionus. Modernizavus valstybinės žemės bei miško sklypų pardavimo ir nuomos aukcionų organizavimo ir vykdymo tvarką bei įdiegus naują elektroninę aukcionų sistemą, pasikeitė aukcionų organizavimo ir vykdymo tvarka – aukcionų skelbimas, dokumentų pateikimas, nuomos ir pardavimo aukcionai dabar vyksta tik elektroninėje erdvėje (interneto svetainėje http://aukcionai.vzf.lt).
Pradėjus aukcionus vykdyti elektroninėje erdvėje, valstybinės žemės bei miško sklypų pardavimo ir nuomos aukcionų vykdymas tapo viešesnis, skaidresnis ir taupantis visų aukcionų dalyvių laiką, kadangi aukcionų dalyviams nebereikia niekur vykti – viskas vyksta internetu elektroninėje erdvėje. Aukciono dalyviai vienu metu, neišvykdami iš savo gyvenamosios ar darbo vietos, gali iš karto dalyvauti keliuose tuo pačiu metu vykstančiuose valstybinės žemės bei miško pardavimo ar nuomos aukcionuose. Sistema yra aiški ir paprasta vartotojui, o į iškilusius klausimus visuomet pasirengęs atsakyti aukciono administratorius.
Kviečiame visus susidomėjusius valstybinės žemės bei miško sklypų pirkimu ir nuoma užsiregistruoti interneto svetainėje http://aukcionai.vzf.lt ir aktyviai dalyvauti valstybinės žemės bei miško sklypų pirkimo bei nuomos aukcionuose.
                                                           Valstybės įmonės Valstybės žemės fondo informacija

KTU skelbia studentų praktiką


Ikėlė: Mediena_info, 2016-06-02

2014-12-03

KTU Medžiagų inžinerijos katedros IV kurso studentai, studijuojantys „Medienos inžineriją ir technologijas“ 2015 m. vasario – kovo mėn. siunčiami į medienos apdirbimo ar baldų gamybos įmones gamybinei („priešdiplominei“) praktikai. Praktikos trukmė – 6-8 savaitės. Praktikos metu studentai išsamiai nagrinėja medienos pjovimo, hidroterminio apdirbimo, pjautos medienos gamybos technologinius procesus, medienos pjovimo įrankius ir įrengimus, o taip pat susipažįsta su medienos klijavimo ir apdailos procesais. Praktikos metu, jeigu įmonė pageidauja, studentai gali būti įdarbinti.
Jeigu Jūsų įmonė norėtų šiai praktikai priimti vieną ar keletą studentų, prašome parašyti dėst. I. Juodeikienei (Inga.Juodeikiene@ktu.lt). iki gruodžio 12 d. Prašome konkrečiai nurodyti, kokiomis sąlygomis ir kiek priimsite studentų (ar jie turėtų dirbti, ar priimtumėte tik praktikai ir pan.).

Pagarbiai

Inga Juodeikienė

Įvyko asociacijos „Lietuvos mediena“ valdybos posėdis


Ikėlė: Mediena_info, 2016-06-02

2014-11-27

Pirmoje posėdžio dalyje didžiausias dėmesys buvo skirtas aptarti medienos rinkos situaciją, nuo pavasario atliktus darbus šiuo klausimu, įvykusius susitikimus su valdžios atstovais bei galimus  problemos sprendimo būdus.

Valdybai pristatyta išsami medžiaga apie Lietuvos miško pramonės situaciją, perspektyvas ir iššūkius. Prezentacijos medžiaga pridedama detalesniam susipažinimui.

Antroji posėdžio dalis buvo skirta Europos sąjungos paramos 2014-2020m. pristatymui. Išsamiai pristatytos ES finansavimo gairės šiam laikotarpiui, kadangi tai svarbus klausimas asociacijos įmonėms, planuojančioms investicijas į naujas technologijas, įrenginius, darbuotojų kvalifikacijos kėlimą  ateinančiu periodui. Šalia šios aktualios temos buvo pristatytas Mažeikių klasterio projektas, kurio dalinis finansavimas kaip tik ir siejamas su  2014-2020m. ES fondų lėšomis.

Prezentacijos medžiaga pridedama detalesniam susipažinimui.

LT_PRAMONĖ_2014

LM_20141127

Verslumo savaitė Suvalkijoje


Ikėlė: Mediena_info, 2016-06-01

Gegužės 31d. šaukiamas asociacijos


Ikėlė: Mediena_info, 2016-06-01

2013-04-30

Gerbiami asociacijos „Lietuvos mediena“ įmonių vadovai,

Valdybos sprendimu 2013m. gegužės 31d. 12:00 val. šaukiamas eilinis visuotinis narių susirinkimas.
Susirinkimo darbotvarkė:
 1.. Asociacijos valdybos pirmininko G. Pangonio pranešimas.
 2.. 2012m. finansinė ataskaita.
 3.. Kiti klausimai.
Susirinkimas vyks: Lietuvos parodų ir kongresų centre LITEXPO, Laisvės pr.
5, Vilnius, 5.5 salėje .
Registracijos pradžia:11:30val.
13 val. tarptautinė konferencija socialinio dialogo klausimais.
15 val. Asociacijos „Lietuvos mediena“ 20-mečio minėjimas, įmonių metiniai apdovanojimai, furšetas.
Labai prašome iki 2013m. gegužės 13d. informuoti apie dalyvavimą elektroniniu paštu info@lietuvosmediena.lt. Primename, kad, jei įmonę atstovaus ne vadovas, įmonės atstovas turi turėti vadovo pasirašytą įgaliojimą.
Pagarbiai,
Raimundas Beinortas
Direktorius
LMPĮA „Lietuvos mediena“
Tel. 8 5 2137325; faks.8 52137326

Ūkio ministerijoje pasitarimas biokuro potencialo Lietuvoje tema


Ikėlė: Mediena_info, 2016-06-01

Pratęsta galimybė verslininkams pasinaudoti daliniu palūkanų kompensavimu


Ikėlė: Mediena_info, 2016-06-01

2013-03-14

Pranešimas žiniasklaidai 2013-03-04

Iki š. m. pabaigos pratęstas laikotarpis, per kurį smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) subjektai, kuriems nesuteikta UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) garantija, gali pasinaudoti priemone „Dalinis palūkanų kompensavimas“. Minėtas ūkio ministrės B. Vėsaitės sprendimas įsigaliojo š. m. kovo 1 d.
Terminą nutarta pratęsti ir taip papildomai paskatinti įmones laisvas lėšas investuoti į įrangos, tiesiogiai susijusios su gamybos didinimu, gaminamos produkcijos kokybės gerinimu ir naujų darbo vietų kūrimu, atnaujinimą.
Dėl dalinio palūkanų kompensavimo į INVEGĄ gali kreiptis tie SVV atstovai, kurie bus pasirašę ar pasirašys sutartis dėl investicinės paskolos ar finansinės nuomos (lizingo) nuo 2012 m. kovo 1 d. iki 2013 m. gruodžio 31 d.
SVV atstovai, kurie investuos į gamybos ir jai prilygintą įrangą ir įrenginius, dėl dalinio palūkanų kompensavimo gali ir toliau kreiptis į INVEGĄ ir pateikti atitinkamus dokumentus. Palūkanos iš dalies kompensuojamos tik tuo atveju, jei investicinės paskolos paimtos iš kredito įstaigų, kurios yra pasirašiusios sutartį su INVEGA dėl bendradarbiavimo iš dalies kompensuojant palūkanas SVV subjektams.
Iš viso priemonei „Dalinis palūkanų kompensavimas“ (tiek garantuotų, tiek negarantuotų paskolų palūkanoms kompensuoti) yra skirta 74 mln. Lt Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšų. Ūkio ministerijos duomenimis, nuo 2009 m. priemonės įgyvendinimo pradžios iki 2012 m. pabaigos šia parama jau pasinaudojo 3 046 Lietuvos įmonės.
Apie priemonę
Nuo 2009 m. paskolų palūkanos kompensuojamos iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų įgyvendinant Ekonomikos augimo veiksmų programos priemonę „Dalinis palūkanų kompensavimas“. Garantuotų paskolų atveju kompensuojama iki 50 proc. metinių palūkanų garantijos galiojimo laikotarpiu, ne ilgiau kaip 24 mėn. apyvartinių paskolų atveju,  ne ilgiau kaip 36 mėn. investicinių paskolų atveju, bet ne ilgiau kaip iki 2015 m. rugsėjo 15 d. Negarantuotų investicinių paskolų atveju kompensuojama iki 50 proc. metinių palūkanų, iki 36 mėn., bet ne ilgiau kaip iki 2015 m. rugsėjo 15 d.
Daliniu palūkanų kompensavimu negali pasinaudoti SVV subjektai, vykdantys veiklą žuvininkystės ir akvakultūros, žemės ūkio produktų gamybos, transporto, laivų statybos, sintetinio pluošto sektoriuose, nenumatantys investicinių lėšų naudoti namų ūkyje ar nuomoti, didmeninės ir mažmeninės prekybos, transporto paslaugų, nekilnojamojo turto nuomos, laisvalaikio, sporto, sveikatingumo (išskyrus medicininę ir sveikatinimo veiklą) veiklai.
 Daugiau informacijos:
Rūta Mikėnienė
Viešųjų ryšių ir protokolo skyrius
Tel. 8 706 64 704

Estijos miškų valdymo centras paskelbė savo metinius rezultatus


Ikėlė: Mediena_info, 2016-06-01

2013-02-14
Estijos miškų valdymo centro neaudituotas pelnas 18,5 mln. EUR
Estijos valstybinis miškų valdymo centras (toliau – Estijos VMVC) pernai uždirbo 18,5 mln. eurų neaudituoto pelno, t.y., 13,5 mln. mažiau nei 2011-aisiais. Jo pardavimai 2012 m. siekė 145,2 mln. eurų, palyginti su 143,7 mln. prieš metus, praneša šalies žiniasklaida.
Anot Aigaro Kalos (Aigar Kalla), Estijos VMVC Tarybos pirmininko, smukus medienos kainoms, centras padidino pardavimų apimtis, todėl apyvarta išliko panašaus dydžio kaip ankstesniais metais. Valstybiniuose miškuose pasodinta 17,1 mln. naujų medelių, t.y., 27 proc. daugiau nei 2011-aisiais.

© 2016 Lietuvos medienos asociacija. Visos teisės saugomos.