In Memoriam Antanui Morkevičiui


Įkėlė: Edita Bagušinskienė, 2018-09-18

amorkevicius

IN MEMORIAM Antanui Morkevičiui

Rugsėjo 16d. eidamas 91-uosius metus, mirė Lietuvos medienos pramonės flagmanas, ilgametis  asociacijos „Lietuvos mediena“ direktorius,  profesorius Antanas Morkevičius.

Antanas Morkevičius gimė 1928m. vasario 23d., Panevėžio valsčiuje, Spirakiuose.

1954 m. baigė Leningrado miškų technikos akademijos Medienos mechaninės technologijos institutą. 1967 m. ekonomikos mokslų kandidatas.

1944 m. liepos – spalio mėn. Tėvynės apsaugos rinktinės radistas, Sedos kautynių dalyvis. 1944 m.spalio – 1945 m. vasario mėn. Vokietijos kariuomenės statybos – pionierių bataliono karys. 1945 m. vasaris – 1946 m. vasaris karo belaisvis, kalintas Minsko, Oršos ir Vitebsko lageriuose. 1948–1950 m. dirbo Klaipėdos celiuliozės popieriaus kombinate, 1954–1956 m. – Klaipėdos medinės taros kombinate. 1956–1957 m. Klaipėdos baldų fabriko direktorius. 1957–1959 m. dirbo Liaudies ūkio tarybos Medienos ir popieriaus pramonės valdyboje. 1959–1961 m. Eksperimentinio baldų projektavimo biuro direktorius. 1961–1964 m. Liaudies ūkio tarybos Centrinio projektavimo biuro Taros ir įpakavimo skyriaus vedėjas. 1964–1967 m. Eksperimentinio taros konstravimo biuro direktorius.
1967–2004 m. Vilniaus universiteto dėstytojas, 1979–1994 m. Materialinio aprūpinimo ekonomikos katedros vedėjas, nuo 1991 m. profesorius, 1993–2002 m. asociacijos „Lietuvos mediena“ direktorius.

Labai didelis profesoriaus Antano Morkevičiaus indėlis į mokslinę veiklą. Profesorius visa savo gyvenimą skyrė Lietuvos medienos pramonės ekonomikos ir istorijos tyrimams,  medienos medžiagų mokslui, racionaliam medienos panaudojimui. Antanas Morkevičius paskelbė apie 300 straipsnių lietuvių ir užsienio spaudoje, parašė eilę monografijų ir vadovėlių medienos pramonės temomis.

Profesorius Antanas  Morkevičius  ilgam išliks visų jį pažinojusių ir kartu su juo dirbusių atmintyje.

Urna su velionio palaikais bus pašarvota antradienį rugsėjo 18 d. 15 val. laidojimo namuose ‘‘Aterna‘‘ prie Joniškės kapinių Klaipėdoje (Joniškės g.36, Klaipėda).

Laidotuvės numatomos trečiadienį rugsėjo 19d., 13 val.

Asociacija Lietuvos mediena

© 2016 Lietuvos medienos asociacija. Visos teisės saugomos.