Apie asociaciją

Asociacija įsteigta 1993 m. gegužės mėn. Ji yra savanoriška medienos produkcijos gamintojų ir prekybininkų sąjunga, koordinuojanti ir vykdanti jos narių pavestus uždavinius, savo veikla atstovaujanti jų ekonominiams interesams. Asociacija atstovauja savo narių interesus Lietuvos valstybinės valdžios ir valdymo organuose, tarptautinėse šakinėse organizacijose. Svarbiausias asociacijos tikslas yra visapusiškai vystyti nacionalinę medienos produkcijos pramonę.

Asociacijos nariais gali būti visų nuosavybės formų ir dydžių įmonės ir organizacijos, vienaip ar kitaip perdirbančios medieną, gaminančios produkciją iš medienos, prekiaujančios medienos žaliavomis, medžiagomis bei kita produkcija.

Organizacinį asociacijos darbą tvarko nuolat veikianti direkcija. Jai pavesta rūpintis asociacijos narių reprezentavimu šalyje ir užsienyje, kaupti ir platinti profesionalią medienos pramonės ir prekybos įmonių veiklai būtiną informaciją. Direkcija rūpinasi, kad Lietuvoje pagal tarptautinės teisės normas būtų sutvarkyti visi prekiavimo mediena, įmonių, produkcijos ir specialistų atestavimo reikalai, organizuoja įmonių personalo mokymus. Direkcija taip pat rūpinasi, kad Lietuvos įmonių specialistai dalyvautų užsienyje vykstančiuose informaciniuose ir komerciniuose renginiuose.

Asociacija yra Europos medienos pramonės konfederacijos (C.E.I. BOIS) ir Europos baldų gamintojų federacijos (UEA) narė, atstovaujanti Lietuvos medienos pramonę nacionalinės organizacijos teisėmis

Lietuvos medienos pramonės įmonių asociacijos „Lietuvos mediena“ įstatai

© 2016 Lietuvos medienos asociacija. Visos teisės saugomos.