Naujienos

Visuotinis asociacijos narių susirinkimas 2024 m. gegužės 22 d. (trečiadienį) 12 val.


Ikėlė: Mediena_info, 2024-04-18

Gerbiami asociacijos „Lietuvos mediena“ įmonių vadovai,

Asociacijos valdybos sprendimu 2024 m. gegužės 22 d. (trečiadienį) 12 val. šaukiamas  visuotinis asociacijos narių susirinkimas.

 Susirinkimo darbotvarkė:

1.      Asociacijos prezidento S.Paulausko metinis pranešimas (valdybos veiklos ataskaita).
2.      2023 m. audituotos finansinės ataskaitos tvirtinimas.
3.      Asociacijos valdybos rinkimai.
4.      Kiti klausimai (įmonių darbuotojų apdovanojimai, furšetas).


Susirinkimas vyks: UAB „VMG Akmenės baldai“, adresas: Ryto g. 4, Menčių km., Naujosios Akmenės kaimiškoji sen., Akmenės raj..

Registracijos pradžia: 11.30 val. Susirinkimas prasidės pasibaigus ekskursijai po įmonę.

Labai prašome iki 2024 m. gegužės 15 d. elektroniniu paštu
info@lietuvosmediena.lt informuoti apie dalyvavimą ir kiek imonės atstovų dalyvaus.

Primename, kad, jei įmonę  atstovaus ne vadovas, įmonės atstovas būtinai turi
turėti vadovo pasirašytą  įgaliojimą.


 Pagarbiai,

 Raimundas Beinortas
 Direktorius

LMPĮA „Lietuvos mediena“
Tel. 8 5 2137325;
info@lietuvosmediena.lt

Gerbiami asociacijos „Lietuvos mediena“ įmonių vadovai


Ikėlė: Edita Bagušinskienė, 2022-04-27

Asociacijos valdybos sprendimu 2022m. gegužės 26 d. (ketvirtadienį)
12 val. šaukiamas  visuotinis asociacijos narių susirinkimas.

 Susirinkimo darbotvarkė:

1.      Asociacijos prezidento S.Paulausko metinis pranešimas( valdybos veiklos ataskaita).

2.      2021 m. audituotos finansinės ataskaitos tvirtinimas.

3.      Asociacijos valdybos rinkimai.

4.      Asociacijos įstatų klausimas.

5.      Kiti klausimai (įmonių darbuotojų apdovanojimai, furšetas).


Susirinkimas vyks: UAB „Vakarų medienos grupė“ biuro pastate, V. Gerulaičio g. 10, I aukštas, Vilnius.
Registracijos pradžia:11.30 val.

Labai prašome iki 2021 m. gegužės 19 d. elektroniniu paštu
info@lietuvosmediena.lt informuoti apie dalyvavimą ir atsiųsti pasiūlymus susirinkimo darbotvarkei;

Primename, kad, jei įmonę  atstovaus ne vadovas, įmonės atstovas būtinai turi
turėti vadovo pasirašytą  įgaliojimą.


 Pagarbiai,

 Raimundas Beinortas

 Direktorius

 LMPĮA „Lietuvos mediena“

 Tel. 8 5 2137325;

info@lietuvosmediena.lt

AB Grigeo Klaipėda informacija


Ikėlė: Edita Bagušinskienė, 2020-06-02

Dėl asociacijų ir jų narių bendradarbiavimo COVID-19 pandemijos metu


Ikėlė: Edita Bagušinskienė, 2020-04-23

Atsižvelgdama į tai, kad dėl COVID-19 pandemijos nulemtų aplinkybių įmonėms gali kilti poreikis bendradarbiauti siekiant sumažinti šių aplinkybių neigiamą poveikį vartotojams, o įmonių asociacijos gali atlikti reikšmingą vaidmenį inicijuojant ar koordinuojant tokias verslo bendradarbiavimo iniciatyvas, Konkurencijos taryba atkreipia verslo asociacijų bei jų narių dėmesį į konkurencijos teisės taikymo aspektus, reikšmingus šiame kontekste. 

Nepaisant susiklosčiusios neeilinės situacijos, verslo asociacijoms bei jų nariams ir toliau taikomos Konkurencijos įstatymo nuostatos. Konkurencijos taryba primena apie asociacijoms skirtą atmintinę „Asociacijų veikla: kaip nepažeisti konkurencijos teisės reikalavimų“ (pridedama). Šiame dokumente jūs rasite pagrindinę informaciją apie tai, kokio elgesio bei veiksmų turėtų vengti asociacijos ir jų nariai, siekdami nepažeisti konkurencijos teisės reikalavimų, bei kokios sankcijos gresia minėtus reikalavimus pažeidus.

Suprasdama, kad įmonėms (tiesiogiai ar veikiant per savo asociacijas), siekiant išspręsti dėl pandemijos COVID-19 kilusius iššūkius ir užtikrinti vartotojų interesus, gali kilti poreikis bendradarbiauti, Konkurencijos taryba viešai paskelbė palankiai vertinsianti tas verslo iniciatyvas, kurios užtikrins vartotojų interesus.

 Vertindamos savo bendradarbiavimo iniciatyvų teisėtumą, įmonės bei jų asociacijos turėtų vadovautis šiais pagrindiniais principais:

  • įmonių bendradarbiavimo susitarimas ar asociacijos sprendimas turėtų spręsti realią vartotojams iškilusią problemą, atsiradusią dėl COVID-19 protrūkio;
  • bendradarbiavimas turi būti proporcingas ir neviršyti to, kas yra griežtai būtina tokiai egzistuojančiai problemai išspręsti;
  • bendradarbiavimas negali trukti ilgiau, nei reikalinga konkrečiai problemai išspręsti;
  • įmonės ir jų asociacijos turi užtikrinti, kad bendradarbiaudamos jos keistųsi tik tokia ribota informacija, kuri yra būtina įgyvendinti susitarimą;
  • susitarimai ar asociacijų sprendimai turi būti užfiksuoti raštu ar kitokiu būdu ir esant poreikiui informacija apie jų turinį bei įgyvendinimo praktiką turi būti pateikta Konkurencijos tarybai.

Vis dėlto, Konkurencijos taryba ir toliau griežtai ir operatyviai reaguos į galimus konkurentų susitarimus, kurie neprisidės prie ekonominės vartotojų gerovės užtikrinimo, tokius kaip susitarimai dėl prekių ar paslaugų kainų nustatymo, rinkų pasidalinimo, konkurentų veiksmų derinimo viešuosiuose pirkimuose ir kiti, kurie daro ekonominę žalą vartotojams.

 Daugiau informacijos apie tai, kaip Konkurencijos taryba vertins įmonių bendradarbiavimą per COVID-19 pandemiją, taip pat galima rasti Konkurencijos tarybos interneto svetainėje www.kt.gov.lt temoje „Veiklos viešinimas“ esančioje specialioje skiltyje „Svarbi informacija dėl COVID-19″.

 Verslo bendradarbiavimo iniciatyvų per karantiną klausimais įmonės konsultuojamos tel. (8 605) 03 517 ir el. paštu Covid.Konkurencija@kt.gov.lttaryba@kt.gov.lt.  Pridedama: Konkurencijos tarybos atmintinė „Asociacijų veikla: kaip nepažeisti konkurencijos teisės reikalavimų“.

© 2016 Lietuvos medienos asociacija. Visos teisės saugomos.